O architekturze i przestrzeni prościej

Poszukujesz wiedzy o planowaniu przestrzeni, dostępności architektonicznej, czy zrównoważonym rozwoju?       – Jesteś w dobrym miejscu.
Nauczam, opracowuję autorskie szkolenia i programy edukacyjne.
Prowadzę warsztaty, które pomagają uczestnikom przełożyć zdobytą wiedzę na praktyczne umiejętności.
Zajęcia prowadzę w trybie online i na żywo.

Warto ze mną pracować, ponieważ:

Przekazuję informacje w sposób prosty i syntetyczny. Wspieram uczestników w kreatywnym poszukiwaniu odpowiedzi, stosując metody design thinking. 
Regularnie aktualizuje i poszerzam swoją wiedzę, czytając, biorąc udział w międzynarodowych konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach.
Dzięki rzeczom, o których się dowiaduję, buduje mosty i wykorzystuję je do lepszego, bardziej obrazowego przekazywania wiedzy.
Mam doświadczenie w nauczaniu:

 • Najpierw jako doktorantka Politechniki Łódzkiej od 2016r. prowadziłam ćwiczenia z propedeutyki rewitalizacji, projektowania urbanistycznego i projektowania architektury usługowej. Obecnie prowadzę autorskie ćwiczenia z planowania przestrzennego na Uniwersytecie Łódzkim.
 • Od 2018 pracuję na rzecz Powszechnej Edukacji Architektonicznej w Izbie Architektów RP i współtworzę program edukacyjny dla młodzieży Kształtowanie Przestrzeni.
 • W moich szkoleniach wzięło udział już 316 uczestników.

Jak studenci oceniają moje zajęcia?

„Bardzo ciekawe zajęcia, miła atmosfera.”

„Bardzo kompetentna osoba, widać że ma dużo wiedzy, potrafiła zainteresować tematem planowania przestrzennego.”

„Super zajęcia, które były prowadzone w ambitny sposób z wykorzystaniem wielu narzędzi i nie tylko przekazywanie suchej teorii ale również wykorzystanie jej w praktyce. Bardzo mało jest takich jak te a wielka szkoda.”

„Przekazywana wiedza praktyczna, anegdoty czy przykłady z prawdziwych sytuacji zawodowych.”

„Przyjemny format nauczania w sposób bardziej techniczny niż papierowy.”

„Brak uwag. Perfekcyjne zajęcia.”

„Bardzo innowacyjne podejście do pracy ze studentami. Prowadząca bardzo otwarta na zdobywanie wiedzy w praktyczny sposób. Zawsze można było liczyć na pomoc przy wykonywaniu projektu.”

„Kreatywne podejście, ciekawa formą zaliczenia.”

„W zajęciach podobało mi się wszystko, i to, że nie bałam się pytać, a Pani prowadząca zawsze mi udzieliła odpowiedzi.”

„Wskazówki wysyłane mailem do wykonania zadania. Były one bardzo przydatne. To pozwoliło na lepszą organizację.”

„Z zajęć zostało wyciągnięte dużo wniosków i wiedzy, która może się przydać na przyszłość.”

„Widać, że Pani Magister ma duże ambicje w stosunku do studentów lecz w pewnym momencie były przesadzone.”

„Oryginalny sposób prowadzenia zajęć, były to zajęcia które wyróżniały się na tle innych ponieważ nie były nudne i nie opierały się na samej teorii, która bez ukazania jej w praktyczny sposób nie przynosi żadnych efektów. Zajęcia te udowodniły, że można prowadzić je w sposób ciekawy i ukazując prawdziwy charakter pracy związanej z gospodarką przestrzenną. W przeciągu 2 lat mało jaki przedmiot tak mnie nie zaciekawił jak ten. Dodatkowo bardzo ciekawe ćwiczenia, które nie polegają wyłącznie na wkuwaniu na pamięć ale jednak należy zastosować zdobytą wiedzę do tych zajęć jak i ćwiczeń co jest ogromnym plusem tego. Jak miałbym oceniać prowadzącego w skali od 0 do 10 daje 11 punktów na 10. Ćwiczenia te uświadomiły mi również, że nie tylko praca w urzędach jest możliwa po tych studiach ale można zajmować się wieloma pokrewnymi rzeczami. Uczęszczając na ten rodzaj ćwiczeń to sama przyjemność. Czekało się na te zajęcia bo wiedziało się, że wyniesie się z tego naprawdę pożyteczną wiedzę a nie tylko regułki i formułki. Ćwiczenia te spowodowały główny cel studiów (chce się człowiek rozwijać w tej dziedzinie i obudziła ciekawość do tego przedmiotu i tematyki zajęć) z ciekawością i bez przymusu wyszukiwałem wiedzy, która może się przydać do tego kursu.”

Jak mogę pomóc?

 • Opracuję praktyczne szkolenie i ciekawy program nauczania
  • Przeprowadzę zajęcia edukacyjne
   • Zorganizuję warsztaty
   • Moje doświadczenie

    Przeprowadziłam już między innymi:

    Istota projektowania uniwersalnego
    Istota projektowania uniwersalnego

    dla: TechElf sp. z o.o., Kwiecień 2022 r.

    Przeprowadziłam cykl szkoleń na temat projektowania uniwersalnego w ramach programu podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Opolskiej.  Poruszyłam tematy: dostępności i barier architektonicznych, kogo dotyczy projektowanie uniwersalne oraz jakie są zasady projektowania, jakie są metody wdrażania dostępności oraz wyjaśniłam, na czym polega łańcuch dostępności.  Uczestnicy mieli również możliwość wczucia się w doświadczenia osoby niepełnosprawnej poprzez poznanie różnych rodzajów utrudnień: uczyli się poruszać na wózkach inwalidzkich, patrzyli przez okulary symulujące dysfunkcje wzroku czy zakładali strój symulujący obciążenia, pojawiające się z wiekiem. 

    Empatyczne kształtowanie przestrzeni miejskich
    w ramach Kongresu Polityki Miejskiej

    Czerwiec 2021 r.

    Stworzyłam autorski warsztat/sesję networkingową. Moim celem było wywołanie dyskusji, poszerzenie perspektywy i wspólne poszukiwanie metod dostrzegania potrzeb człowieka w mieście.  Opierając się na konkretnym przykładzie przestrzeni w mieście i sylwetkach jej prawdziwych użytkowników rozmawialiśmy o tym, jak dostrzec i badać potrzeby mieszkańców oraz jak poszukiwać rozwiązań.

    Projektowanie uniwersalne w bibliotece

    dla: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Czerwiec 2021 r.

    Opracowałam szkolenie na temat dostępności architektonicznej  w bibliotekach.  Poruszyłam tematy: dostępności dla osób doświadczających różnych ograniczeń, projektowania uniwersalnego, barier architektonicznych oraz rozwiązań, które warto stosować w przestrzeni, żeby osoby o specjalnych potrzebach mogły łatwiej korzystać. Pokazałam również przykłady obiektów, które dzięki konkretnym zmianom, stały się bardziej dostępne.

    EKO biblioteka

    dla: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Czerwiec 2020 r.

    Opracowałam cykl wykładów omawiających podstawy zasad zrównoważonego rozwoju. Przedstawiłam strategie, które przybliżają nas do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz przykłady jak można je wdrażać zarówno w codziennym życiu i zarządzaniu instytucją kultury jak i poprzez kształtowanie architektury bibliotek.

    Organizator: Izba Architektów RP

    Program edukacyjny: Kształtowanie Przestrzeni 

    dla kogo?  dla młodzieży szkolnej

    Moja rola: 

    • jako edukator:  prowadzenie zajęć z młodzieżą.
    • jako członek Podkomisji Powszechnej Edukacji Architektonicznej przy Krajowej Izbie Architektów RP zajmuję się kwestiami organizacyjnymi i opracowaniem materiałów edukacyjnych dla edukatorów, będących bazą do prowadzenia zajęć z młodzieżą na terenie całego kraju.

    Zamawiający: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania oraz Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim

    Przedmiot: Planowanie Przestrzenne 

    dla kogo? dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Ochrona Środowiska, koordynator przedmiotu: dr hab. Dominik Drzazga 

    Moja rola: w trybie online i stacjonarnie prowadzę ćwiczenia, których celem jest nauczenie planowania w skali lokalnej. Studenci dowiadują się jak analizować przestrzeń, organizować proces partycypacji publicznej oraz opracowywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

    Public participation after natural disaster – case study of Christchurch earthquake response
    Data: listopad, 2019
    Artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Instytutu Spraw Publicznych “Zarządzanie Publiczne” Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Zielona infrastruktura w małych miastach jako element zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi / Green infrastructure in small towns as an element of sustainable stormwater management
    Napisane wspólnie z dr inż. Grażyną Sakson z Politechniki Łódzkiej.    Data: sierpień 2018
    Artykuł wydany w PRZESTRZEŃ I FORMA” NR 34/2018, czasopiśmie naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
    Miasta jako ekosystemy – holistyczne podejście do projektowania przestrzeni
    Data: 2015
    Wydane jako rozdział w monografii wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Mieszkać w mieście. Tom 2. Wyzwania współczesności”, pod redakcją Tomasza Bradeckiego.

    Zapisując się na kurs otrzymasz:

    dostęp do praktycznej wiedzy w wygodnym dla Ciebie czasie.
    czytelny podział kursu na moduły z serią konkretnych treści i angażujących wideo
    dodatkowe materiały edukacyjne ułatwiające przyswajanie  i utrwalanie wiedzy jak quizy, ćwiczenia i listy
    po przerobieniu materiałów otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu
    Twoja instytucja obiektem dostępnym architektonicznie

    Dowiedz się jak, dzięki zasadom projektowania uniwersalnego, Twój budynek będzie bardziej dostępny i przyjazny użytkownikom.

    Planowanie przestrzenne w skali lokalnej

    Poznaj jak opracować plan miejscowy i warunki zabudowy.

    Więcej informacji wkrótce

    O architekturze i przestrzeni prościej

    Napisz do mnie, jakie masz wyzwania edukacyjne, a ja po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych zorganizuję kurs.

    Poznaj opinie o mojej pracy:

    “Współpraca z panią Joanną jest spełnieniem marzeń organizatora i gwarancją udanego szkolenia. Idealna odpowiedź na potrzeby uczestników, profesjonalizm w działaniu, rzetelne przygotowanie treści, kompetentny sposób przekazywania wiedzy, interakcja i możliwość nabycia nowych umiejętności. „Super”, „świetnie”, „doskonale” to tylko kilka z wielu pozytywnych reakcji poszkoleniowych od wielkopolskich bibliotekarzy.”

    Magda SłocińskaInstruktorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

    “Pani mgr inż. arch. Joanna Jaskułowska sprawdziła się jako dydaktyk, zajęcia prowadziła rzetelnie oraz wykazała się biegłością w nauczaniu w warunkach zdalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających komunikację na odległość z uczestnikami. Należy podkreślić, iż powierzone Pani mgr inż. arch. Joannie Jaskułowskiej zajęcia dydaktyczne miały charakter pracy autorskiej – prowadzone były w oparciu o przygotowane przed ich rozpoczęciem oryginalne treści kształcenia – wymagały więc od niej inwencji, kreatywności, a także wiedzy i doświadczenia praktycznego z zakresu planowania przestrzennego.”

    dr hab. Dominik DrzazgaKatedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

    “W imieniu firmy TechElf, pragnę wyrazić podziękowanie za usługę szkoleniową świadczoną przez Panią Joannę Jaskułowską, z którą mieliśmy okazje współpracować przy realizacji cyklu warsztatów z zakresu “Istota Projektowania Uniwersalnego” dla kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Opolskiej (kwiecień 2022).
    Pani Joanna wywiązała się ze wszystkich zobowiązań w planowanych terminach, wykazała się profesjonalną wiedzą, a także należytą starannością w realizacji warsztatu. Opracowane przez Panią Joannę materiały szkoleniowe spełniły wszystkie postawione cele i oczekiwania uczestników. Aby sprostać wymaganiom projektu niektóre zagadnienia były całkowicie innowacyjne, autorskie i “szyte na miarę”.
    Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z Panią Joanną Jaskułowską jako sprawdzoną i godną zaufania prowadzącą szkoleń.”

    Jana MarkiewiczPrezes Zarządu TechElf sp. z o.o.